Poslední změna: 22.10.2021

Vzhledem k probíhajícím omezením kvůli šíření nemoci COVID-19, bude každý účastník při příchodu na akci obeznámen s pravidly akce. Svůj souhlas nám potvrdí podpisem. Pravidla akce budou následující:

  • účastník akce svým podpisem stvrzuje, že si není vědom toho, že by přišel v minulých 7 dnech do kontaktu s osobou nakaženou COVID-19, ani není aktuálně označen jako rizikový kontakt ohledně nemoci COVID-19
  • každý účastník akce je povinen ve všech prostorách akce Juggling @ Bystřice 2021 mít nasazenou ochranu dýchacích cest s filtrační třídou ekvivalentní FFP2 nebo vyšší
  • pokud si účastník akce chce ochranu dýchacích cest sundat, sám si kontroluje vzdálenost od ostatních účastníků akce a udržuje rozestup minimálně 2m
  • účastník akce si sám pravidelně desinfikuje náčiní/ruce desinfekcí k tomu určenou
  • účastník akce je povinen nasadit si ochranu dýchacích cest na výzvu organizátora akce
  • organizátor akce si vyhrazuje právo provést po domluvě samotest účastníka akce při podezření na nákazu COVID-19

Nechceme být žádní drábové, proto necháme na vašem zdravém úsudku, že si pohlídáte dodržování výše popsaných pravidel (však jste to podepsali a v rámci vstupu máme všichni ověřeno, že jsme zdrávi) a věříme, že jako organizátoři nebudeme muset do dodržování těchto pravidel zasahovat. Prostě si jen chceme zažonglovat s kamarády a nemít z toho problém. Děkujeme za pochopení.

V rámci zákonů a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR, budou aktuálně při vstupu na akci platit následující pravidla:

Očkovaný

Pokud jsi očkovaný, zkontrolujeme při vstupu, že tvé očkování je již aktivní a platné, kontrola bude provedena na základě QR kódu z aplikace Tečka, případně z papírové verze tvého certifikátů, přes aplikaci čTečka. Od této chvíle můžeš žonglovat až do konce víkendu.

Testovaný

Nařízení platné v době konání akce vyžaduje v případě testování platný test provedený v certifikovaném zařízení. Aktuální platnost testu je nyní zkrácena na tři dny u PCR testu. PCR test provedený v pátek 29.10.2021 je tedy jediná vhodná varianta, která pokryje všechny 3 dny účasti na akci. Podle prohlášení na webu MZČR se platnost testů zkrátí až od listopadu(původně šlo tedy spíš o nešťastné vyjádření ministra Vojtěcha, který mluvil o 25.10. ), pro akci tedy postačí libovolný test provedený v certifikovaném zařízení v případě antigenního 29.10. a později, v případě PCR provedený 25.10. a později. Při příjezdu zkontrolujeme tvé potvrzení negativního testu a můžeš žonglovat do konce víkendu.

Snažíme se pro vás domluvit možnost otestování metodou PCR v pátek večer přímo v Bystřici, ale zatím to není vůbec jisté. Otestování na místě bohužel nebude možné, i když jsme sehnali ochotnou lékařku, místní laboratoř se přemluvit nepodařilo.

Antigenní test má aktuálně uznatelnou platnost 1 den. Test není možné v Bystřici ani okolí opakovat o víkendu, není tedy pro účast na této akci příliš vhodný(pokud tedy jednou denně nenavštívíte větší město). Samotestování na veřejné akci není dle aktuálních nařízení uznatelným způsobem testování.

Po nemoci

Pokud jste v posledních 180 dnech prodělali nemoc COVID-19 a máte certifikát o prodělaném onemocnění, jehož platnost je nejméně do 31.10.2021. Uznáme vám i toto potvrzení. Po kontrole můžeš nerušeně žonglovat až do konce víkendu.

Bohužel není možné vám uznat čestné prohlášení, potřebujeme opravdu důkaz o prodělané nemoci.

Dotazy

Pokud máte dotaz, či jiný problém (například nesouhlasíte s aktuálními pravidly a rozhodli jste se akci z těchto důvodů vynechat) dohodněte se prosím s Martinem na dalším postupu. Martin Švanda je dostupný například na telefonu +420 732 117 153, emailu martin.svanda@foxyco.cz nebo třeba na facebooku Foxyca.